Thứ hai, ngày 24 tháng 06 năm 2024
Cập nhật lúc: 19/03/2024

Hội viên Hội Nông dân phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội

            Những năm qua, Hội Nông dân xã Hoà Đông luôn chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, tiếp cận sớm nguồn vốn vay. Tạo điều kiện cho hộ đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở địa phương.

Thuận Nông dân H1

       Mô hình trồng sầu riêng của chị H Ngan ÊBan.

               Từ các nội dung ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Hội Nông dân xã thường xuyên triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đối tượng thụ hưởng; hướng dẫn cho chi Hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn, các thành viên vay vốn về thủ tục vay vốn. Tính đến thời điểm tháng 3 năm 2024, tổng dư nợ của Hội Nông dân 6.627.600 tỷ cho 280 hộ vay. Hội Nông dân xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ đúng kỳ hạn; giám sát và quản lý hoạt động tín dụng tiết kiệm của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Những hộ được tiếp nhận vốn vay đã tích cực phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Hội Nông dân luôn giữ vững là hội không có lãi tồn và nợ quá hạn.

         Thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hội viên nông dân từ nghèo vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tiêu biểu là chị H Ngan Êban sau khi có nguồn vốn chị đã đầu tư cải tạo lại đất; trồng lại cây cà phê, cây sầu riêng; đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt; thu nhập hàng năm đều được đảm bảo trong công tác phát triển kinh tế gia đình, hướng dẫn nông dân nghèo trong chi hội biết cách làm ăn, thoát nghèo bền vững.

Thuận  Nông dân H3

Thuận Nông dân H2

  Mô hình tưới  nước tiết kiệm cho vườn cây sầu riêng

          Cùng với việc cho vay, Hội Nông dân xã còn tích cực chỉ đạo các Tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn với số dư tiền gửi là 477.627.076 triệu đồng/280 thành viên.

          Thông qua hoạt động ủy thác cho vay đã tạo điều kiện giúp Hội Nông dân xã tập hợp và phát triển hội viên được thuận lợi hơn, từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong hoạt động của Hội; tạo sự gắn bó giữa Hội với các tổ chức  chính trị - xã hội khác trong xây dựng củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố niềm tin của Hội và tạo được lòng tin của hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

                                                                                                                                                                   Mạnh Thắng

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang