Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
Cập nhật lúc: 28/10/2021

Xã hòa đông  có 3070 hộ với 13025 khẩu. Trong đó Dân tộc Ê đê có 1352 hộ với 6711 khẩu, chiếm 52%; dân tộc Tày – Nùng 86 hộ với 446 khẩu, chiếm 3,4%; dân tộc Mường 8 hộ với 39 khẩu chiếm 0,3% còn lại là người Kinh. Tổng số người lao động trong độ tuổi và trên độ tuổi có khả năng lao động là 7.733 người, chiếm 59,6% dân số toàn xã.

Toàn xã có 19 thôn buôn. Trong đó có 3 buôn đồng bào dân tộc thiếu số tại chổ; Dân cư được phân bố như sau: 

STT

Tên xã/thôn xóm

Số dân

Diện tích (ha)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÍNH HÌNH SINH SỐNG (NGHỀ GÌ? SẢN LƯỢNG HÀNG NĂM?)

1

THÔN LIÊN CƠ

198

370ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

2

THÔN TOÀN THẮNG

150

100ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

3

THÔN 15

280

260ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

4

THÔN 16

140

140ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

5

THÔN 17

287

260ha

SX cây cà phê, tiêu cây ăn trái

6

THÔN NAM THẮNG

101

120ha

SX cây cà phê, tiêu cây ăn trái

7

THÔN HÒA THẮNG

226

190ha

SX cây cà phê, tiêu cây ăn trái

8

THÔN HÒA THÀNH

170

230ha

SX cây cà phê, cây ăn trái

9

THÔN HÒA AN

58

280ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

10

THÔN HÒA NAM

59

380ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

11

THÔN 1/5

76

320ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

12

THÔN 19/5

155

360ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

13

BUÔN TA RA

208

170ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trá,i lúa

14

BUÔN Êa KMÁT

313

350ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

15

BUÔN PUÔR

210

310ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái, lúa

16

THÔN HÒA BẮC

68

200ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

17

THÔN THẮNG 2

152

210ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

18

THÔN HÒA TRUNG

112

210ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

19

THÔN QUYẾT THẮNG

84

190ha

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

+ Hiện tại có bao nhiêu dân tộc đang sống trên địa bàn?

+ Người dân ở thôn bản này chủ yếu sống bằng nghề gì?

STT

TÊN DÂN TỘC

SỐ THÔN BẢN

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÍNH HÌNH SINH SỐNG (NGHỀ GÌ? SẢN LƯỢNG HÀNG NĂM?)

1

Ê đê

 3 buôn

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

2

Tày –Nùng- gia rai- Mơ nông

Sống rải tác ở các thôn, buôn

SX cây cà phê, tiêu, cây ăn trái

 

 

 

 

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang